• 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse


Basuppgifter
 

Energi

Du kan rapportera en incident på denna blankett. Uppgifterna skickas till Energimyndigheten och Cybersäkerhetscentret vid Traficom. Det är frivilligt men rekommenderat att skicka blanketten till Cybersäkerhetscentret.

Uppgifter om incidenten

 tid :
 

 • 1
  Lämnande av uppgifter
 • 2
  Förhandsgranskning
 • 3
  Bekräftelse